Landbouwbedrijf uit Watou toont de weg in stikstofdebat

Landbouwbedrijf uit Watou toont de weg in stikstofdebat
Gepubliceerd op 30-06-2022
"Er zijn altijd oplossingen, alleen moet je ze durven zoeken en de kansen ook grijpen."

WATOU – Er zijn altijd oplossingen, alleen moet je ze durven zoeken en de kansen ook grijpen. Landbouwbedrijf De Biezenhoeve uit Watou blijft alvast niet bij de pakken zitten en past een ingenieus concept toe om de uitstoot van methaanuitstoot deels aan banden te leggen. 

 

Landbouwbedrijf De Biezenhoeve voegt als eerste Belgische melkveebedrijf nitraat toe in koeienrantsoen. Je melkkoeien elke dag een beetje nitraat geven via hun krachtvoeder, om zo de werking in de pens te beïnvloeden voor minder methaanuitstoot: dat is wat Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche van De Biezenhoeve in Watou doen om hun ecologische voetafdruk nog kleiner te maken. Daarmee volgen ze een klimaatmaatregel van Klimrek op – een innovatief samenwerkingsproject van ILVO, Boerenbond en VITO met ondersteuning van VLAIO LA –  dat via een klimaatscan en begeleidingstraject landbouwers wil ondersteunen in hun ecologische vooruitgang.

De West-Vlaamse melkveehouders startten, als pioniers in België, acht maanden geleden met het toedienen van nitraatrijk veevoeder. De resultaten zouden meer dan bemoedigend zijn. Daarnaast nemen ze ook nog andere duurzame maatregelen om op termijn tot een CO2-neutrale boerderij te evolueren.

MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector in België, kadert deze veevoederaanpassingen binnen de ‘duurzaamheidsmonitor’ die sinds 2014 jaarlijks de duurzame inspanningen van de hele zuivelsector in kaart brengt. Het voorbeeld van De Biezenhoeve kan in de toekomst hopelijk meer melkveehouders inspireren.

Bron: Made in West-Vlaanderen (29/06/2022)

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be

Deel deze pagina