Toekomstvisie voor de Westhoek

De tijd ligt ver achter ons dat de Westhoek een verzameling was van alleen maar landbouwbedrijven. Misschien zal elders die perceptie nog leven, maar de realiteit laat een heel ander beeld zien. 

Niet alleen familiale bedrijven traden voor het voetlicht, ook multinationals hebben hun anker uitgegooid in dit deel van Vlaanderen, dat in het nieuwe Europa een benijdenswaardige plaats op de landkaart wist te veroveren.

Klik op de afbeelding hieronder om onze economische publicatie te openen. Welkom in de bruisende Westhoek, regio vol dynamiek!